DOCUMENTELE OBLIGATORII

documente ssm

Conform legislației muncii din Republica Moldova, fiecare angajator (întreprindere, instituție, organizație trebuie să aibă elaborate o serie de documente privind securitatea și sănătatea în muncă.

În tabelul de mai jos găsiți lista documentelor obligatorii privind protecția muncii la întreprindere.

Lista documentelor obligatorii privind protectia muncii la întreprindere:

Document Temei
Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la întreprindere. Art.11 alin (1) din Legea SSM nr.186 din 10.07.2008.
Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă). Pct.75 din HG 95 din 05.02.2009
Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM). Pct.75 din HG 95 din 05.02.2009
Certificat privind instruirea la primul ajutor medical pentru persoanele responsabile de acordarea primului ajutor medical, evacuarea lucrătorilor și stingerea incendiilor. Art.12, alin.(2) din Legea SSM 186 din 10.07.2008.
Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate. Art.13 lit.h) din Legea SSM 186 din 10.07.2008.
Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea fișelor de evaluare a riscurilor. Art.13 lit.a) din Legea SSM 186 din 10.07.2008;
Pct.42 din HG 95 din 05.02.2009
Planul anual de protecţie şi prevenire Art.13 lit.f) din Legea SSM 186 din 10.07.2008
Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii. Pct. 53 din HG 95 din 05.02.2009
Registru de înregistrare a instrucțiunilor Pct.59 din HG 95 din 05.02.2009
Document cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor. Art.13, lit.g) din legea SSM 186 din 10.07.2008

Întocmim documentele obligatorii enumerate mai sus, în cadrul serviciilor de securitate și sănătate în muncă.

Prețul este stabilit de la 2500 lei.

Elaborarea documentelor de securitate si sanatate in munca, dureaza aproximativ 14 zile de la semnarea contractului.

De asemenea consultați și:


Distribuie această pagină pe: