CINE SUNTEM

“ACTIVITĂȚI SSM” SRL este serviciul extern de protecție și prevenire care a fost fondat la 04.10.2019 de către Gavrilțo Anatolii – persoană cu peste 10 ani de experiență în domeniul securității și sănătății în muncă, obținută inclusiv prin:

  1. Întocmirea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă la peste 300 agenți economici;
  2. Asistența în cadrul controalelor planificate efectuate de către instituțiile de control la agenții economici;
  3. Însușirea cursurilor de nivelul 2 în domeniul securității muncii, cursurilor privind acordarea primului ajutor medical, seminarelor privind legislația muncii și protecția datelor cu caracter personal, etc.

Experiența și cunoștințele acumulate, dorim să le împărtășim agenților economici care întîmpină dificultăți la implimentarea și organizarea activităților de protecție a muncii în organizația sa.

Considerăm că avem cunoștințe și capacități de:

  1. Consultare a agenților economici privind activitățile de securitate și sănătate în muncă;
  2. Perfectare a documentelor obligatorii privind securitatea muncii la întreprindere;
  3. Organizarea cursurilor obligatorii de nivelul 1 și nivelul 2 în domeniul securității și sănătății în muncă, cît și a seminarelor privind legislația muncii;
  4. Instruirea angajaților din întreprinderea dvs la protecția muncii;
  5. Organizarea examenelor medicale obligatorii la întreprindere conform HG 1025 din 07.09.2016.

În cazul în care v-am trezit interes față de activitatea noastră și de activitățile de protecția muncii per ansamblu, rugăm să vă abonați la Anunțurile privind protecția muncii prin email.

Cu stimă Gavrilțo Anatolii – Administrator la “Activități SSM” SRL.