CURSURI PROTECTIA MUNCII

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4, cab.419, organizează cursuri și seminare privind protecția muncii, protectia datelor cu caracter personal, acordarea primului ajutor medical, resursele umane.

Cursurile oferite poarta caracter obligatoriu pe cînd seminarele - au caracter facultativ.

CURSURILE SI SEMINARELE OFERITE DE Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ:

  1. Cursuri de protecția muncii de nivelul 1 - obligatorii pentru directori de întreprindere și conducători ai locurilor de muncă;
  2. Cursuri de protecția muncii de nivelul 2 - obligatorii pentru specialiștii și persoanele desemnate în protecția muncii în întreprindere;
  3. Cursuri privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
  4. Cursuri privind protecția datelor cu caracter personal - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;
  5. Seminare privind legislația muncii și resursele umane - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;

GRAFICUL CURSURILOR PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

Data Tipul cursului
Limba de instruire
Preț
Iunie 2024
10.06.2024
1400 - 1800
Raporturile de muncă în cadrul întreprinderii/instituției 600 lei/persoana
Descarca cont de plata
10.06.2024 - 14.06.2024
1400 - 1800
Curs SSM corespunzator
nivelului 2
pentru atestarea persoanelor desemnate în domeniul protecției muncii
obligatoriu la întreprinderi/instituții
1100 lei/persoana
Descarca cont de plata
12.06.2024
1400 - 1800
Curs SSM corespunzator
nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor

+ Modele de documente privind protectia muncii
600 lei/persoană
Descarcă cont de plată
14.06.2024
1400 - 1800
Curs online
"Acordarea primului ajutor în caz de accident la locul de muncă
1100 lei/persoana
Descarca cont de plata
17.06.2024 - 21.06.2024
1400 - 1800
Курс 2-го уровня /
для аттестации ответственного за деятельность по защите и предупреждению
1100 лей / чел.
Скачать счет на оплату
19.06.2024
1400 - 1800
Курс 1-го уровня /
для аттестации директоров предприятий
600 лей / чел.
Скачать счет на оплату
20.06.2024
1400 - 1700
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către întreprinderi / instituții - seminar 600 lei/pers.
Descarcă cont platăDistribuie această pagină pe :