Documente obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă la întreprindere

documente ssm

Conform legislației muncii din Republica Moldova, fiecare angajator (întreprindere, instituție, organizație) trebuie să aibă elaborate documente privind securitatea și sănătatea în muncă.

În tabelul de mai jos găsiți lista documentelor obligatorii privind protecția muncii la întreprindere.

Documente obligatorii privind protectia muncii la întreprindere/instituție:

Document Temei
Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la întreprindere. Art.11 alin (1) din Legea SSM nr.186 din 10.07.2008.
Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă). Pct.75 din HG 95 din 05.02.2009
art.17, alin.7 din Legea SSM 186/2008
Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM). Pct.75 din HG 95 din 05.02.2009
art.17, alin.7 din Legea SSM 186/2008
Certificat privind instruirea la primul ajutor medical pentru persoanele responsabile de acordarea primului ajutor medical, evacuarea lucrătorilor și stingerea incendiilor. Art.12, alin.(2) din Legea SSM 186 din 10.07.2008.
Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate. Art.13 lit.h) din Legea SSM 186 din 10.07.2008.
Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea fișelor de evaluare a riscurilor. Art.13 lit.a) din Legea SSM 186 din 10.07.2008;
Pct.42 din HG 95 din 05.02.2009
Planul anual de protecţie şi prevenire Art.13 lit.f) din Legea SSM 186 din 10.07.2008
Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii. Pct. 53 din HG 95 din 05.02.2009
Registru de înregistrare a instrucțiunilor Pct.59 din HG 95 din 05.02.2009
Document cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor. Art.13, lit.g) din legea SSM 186 din 10.07.2008

Întocmim documentele obligatorii enumerate mai sus, în cadrul serviciilor de securitate și sănătate în muncă.

Prețul este stabilit de la 2500 lei.

Elaborarea documentelor de securitate si sanatate in munca, dureaza aproximativ 14 zile de la semnarea contractului.

De asemenea consultați și:

Documentele obligatorii privind protecția muncii la fabricile de cablaje auto: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/cablaje-auto.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la cusătorii și croitorii: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/textile.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la întreprinderile de producere a ferestrelor din PVC: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/ssm-pvc.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la întreprinderile de prelucrare a masei plastice: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/securitatea-muncii-plastic.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la întreprinderile de prelucrarea lemnului și producerea mobilei: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/documente-mobila.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru depozitele comerciale: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/documentele-ssm-depozite.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru tipografii: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/05/documentele-ssm-tipografii.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru instituțiile medicale: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documentele-ssm-medic.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru instituții de învățămînt: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documentele-ssm-invatamint.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la brutării: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documente-ssm-brutarii.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru frizerii: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documentele-ssm-frizerie.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru magazine comerciale: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documentele-SSM-magazine.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la întreprinderile din domeniul IT: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/protectia-muncii-IT.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru stomatolgii: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/protectia-muncii-IT.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru grădinițe: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documentele-obligatorii-gradinite.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru localuri de alimentație publică (cantine, săli de nunți, restaurante, cafenele, pizzarii, etc.): https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/protectia-muncii-cafenea.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru șantierele de construcții: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/04/documentele-obligatorii-santiere.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii la autoservice: https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/03/protectia-muncii-la-serviciile-de.html

Documentele obligatorii privind protecția muncii pentru companiile de distribuție a petrolului (stații PECO): https://www.serviciiprotectiamuncii.md/2020/03/protectia-muncii-la-statiile-de.html


Distribuie această pagină pe: