13 aprilie 2020

Documentele obligatorii privind protecția muncii la șantiere

Documentele obligatorii privind protecția muncii la șantiere

În atenția directorilor de firme din domeniul construcțiilor !

Vedeți mai jos documentele obligatorii privind protectia muncii ce trebuiesc elaborate la întreprinderile din domeniul construcțiilor și măsurile de protecție a muncii care trebuiesc realizate pentru protecția salariaților pe șantier.

Documentele obligatorii privind securitatea muncii pe șantiere trebuie să cuprindă cel puțin:

 1. Evaluarea riscurilor, cu întocmirea fișelor de evaluare pentru toate funcțiile cum ar fi:
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru zidar;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru sudor;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru muncitor necalificat în construcție;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil etc.);
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru diriginte de șantier;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru vizitatori pe șantierele de construcție;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru electrician;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru pavator;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru zugrav, tencuitor;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru montor tehnica sanitara;
  • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru termoizolator, etc.
 2. Planul de protecție și prevenire conform Anexei nr.4 la HG 95 din 05.02.2009.
 3. Planul propriu de securitate şi sănătate al antreprenorului conform pct. 21-32 din Cerințele Minime la șantierele temporare sau mobile (HG 80 din 09.02.2012).
 4. Certificate privind petrecerea cursurilor de nivelul 1 în domeniul securitații muncii pentru director, diriginte de șantier, șef de echipă, șefi de brigadă, etc. Cursurile se petrec în incinta Inspectoratului de Stat al Muncii din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4.
 5. Certificate privind petrecerea cursurilor de nivelul 2 în domeniul securitații muncii pentru specialistul pe protecția muncii din întreprindere. Cursurile se petrec în incinta Inspectoratului de Stat al Muncii din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4.
 6. Ordine de stabilire a atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru salariații din întreprindere;
 7. Fișe de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru fiecare salariat;
 8. Registrele de evidență a instruirilor la securitatea incendiară și securitatea electrică a salariaților;
 9. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile din întreprindere cum ar fi:
  • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru zugrav;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru zidar;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tencuitor;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la elevatoare de şantier;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor pe șchele;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru pavator;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șofer autocamion;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă salahor (muncitor necalificat în construcții);
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru fățuitor-faianțar;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru legător de sarcină;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu gaze;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la malaxor mobil de beton (mortar);
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru săpători;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru construcţii şi confecţii metalice;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la înălțime;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru armător;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de demolări;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil șef, contabil;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru montator de instalarea, reglarea a termopanelor;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale (lucru la calculator);
  • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind activitățile de acoperiri metalice;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru diriginte de șantier;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru montator de construcţii metalice şi din beton armat;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu arc electric;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tîmplar;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori la executarea acoperişului din materiale în rulouri şi materiale în bucăţi;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu încărcătoarele auto;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la greder elevator ;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la buldozer;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la excavator cu o singură cupă;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la macara cu braţ autopropulsată (pe autocamion, şenile, pneuri);
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru vopsitor;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru sudarea și tăierea metalelor;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru vizitatori pe şantierele de construcţie;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș elecric;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș sanitar;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru fierar;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru izolator termic;
  • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă;
  • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului;
  • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
  • Instrucțiunea de îndatoriri funcționale în domeniul securitatii și sănătății muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş, etc.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii sus menționate, directorul trebuie să asigure și alte cerințe obligatorii de securitate și sănătate pe șantier cum ar fi:

 1. Să distribuie angajaților echipament de protecție conform Normelor Nr. 40 din 16.08.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 2. Să asigure controlul medical al salariaților conform HG 1025 din 07.09.2016.
 3. Să doteze locurile de muncă cu truse medicale;

În cazul în care întîmpinați dificultăți la întocmirea documentelor enumerate mai sus, vă propunem serviciile noastre de elaborare a documentelor obligatorii de protecție a muncii la șantiere.

Prețul pentru elaborarea documentelor este de 3000 lei.

Prețul nu include cursurile de nivelul 1 sau nivelul 2.

La cursuri este necesar să vă înscrieți desinestătător pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html.

Pentru detalii apelați 068307760-Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Abonați-vă la anunțurile privind protecția muncii la întreprindere.
Introduceți adresa de email

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu