Servicii de instruire a lucrătorilor în domeniul protecției muncii

Stimate Angajator !

Prestăm servicii de instruire a angajaților în domeniul protecției muncii.

Costul serviciului este de 1000 lei / întreprindere.

Serviciul include următoarele instruiri obligatorii:

 • instruirea introductiv generală;
 • instruirea privind apărarea împotriva incendiilor;
 • instruirea privind acordarea primului ajutor medical;
 • instruirea privind atribuirea grupei de electrosecuritate I

În urma instruirilor se vor întocmi fișele personale și registrele corespunzătoare.

Dacă întreprinderea deja are întocmite registre și fișe, serviciul nostru doar va semna în acestea precum că sa efectuat instruirile respective.

Serviciul nostru dispune de certificatele corespunzătoare și anume:

 • certificat privind absolvirea cursului de nivelul 2 in domeniul SSM eliberat de către Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă;
 • certificat privind absolvirea cursului privind apărarea împotriva incendiilor eliberat de către Centrul Republican de Instruire al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
 • talon de autorizare a electricianului eliberat de către ANRE.

Instruirea are loc la solicitarea directorului întreprinderii.

La organizarea instruirii directorul va asigura cerințele pentru prevenirea răspîndirii COVID -19 și anume:

 • asigurarea unui spatiu suficient pentru a asigura distanta de 1 metru între persoane;
 • asigurarea dezinfectantului pentru mîini;
 • numarul de salariati la o instruire să fie nu mai mare de 50 pers.

Pentru a beneficia de acest serviciu, expediați o scrisoare de formă liberă pe protectiamuncii18@gmail.com sau apelați la telefonul 068307760.

Prețul de 1000 lei este valabil pentru întreprinderile din or. Chișinău.

Pentru întreprinderi din raioane, prețul se va stabili individual.

Programul instruirii este:

 1. Principalele acte normative privind protecția muncii în Moldova;
 2. Noțiuni despre riscuri și pericole profesionale;
 3. Acțiunile angajatului în situațiile periculoase cum ar fi: incendiu, accidente la locul de muncă, cutremur.
 4. Drepturile angajatului în domeniul protecției muncii;
 5. Obligațiile angajatului în domeniul protecției muncii;
 6. Principalele atribuții ale angajatului în domeniul protecției muncii;
 7. Consecințele încălcării de către angajat a cerințelor de protecție a muncii;
 8. Cerințele privind lucrul cu echipamentele electrice;
 9. Cerințele privind apărarea împotriva incendiilor;
 10. Metode de acordare a primului ajutor medical în situații de accidente le locul de muncă.

Distribuie această pagină pe: