SERVICII PROTECȚIA MUNCII

SERVICIILE DE PROTECȚIA MUNCII
PRESTATE DE "ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Denumirea serviciului Preț serviciu /
Cont de plată
Pachetul de documente obligatorii privind protecția muncii la întreprindere 2500 lei / întreprindere
Contul se emite la semnarea contractului
Evaluarea riscurilor la întreprindere Pretul se stabilește individual înepînd de la 2500 lei /intreprindere/
Contul se emite la semnarea contractului
Solicitare instruire privind protecția muncii 1500 lei / instruire
Descarcă cont
Examenul medical pentru angajați Pretul se stabilește individual începînd de la 3500 lei intreprindere/
Contul se emite la semnarea contractului
Asistență lunară privind protecția muncii la întreprindere Prețul se stabilește individual în dependență de:
  1. Genul de activitate al comapaniei;
  2. Numarul de lucratori;
  3. Fluxul de lucratori.
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 1, obligatorii pentru directori și conducători ai locurilor de muncă, șefi de secții, șefi de departamente, șefi de echipe, diriginți de șantier, șefi de brigadă, etc. 600 lei / pers.
Descarcă cont
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 2 obligatoriu pentru specialiștii privind protecția muncii la întreprindere și pentru directorii care și-au asumat atribuțiile specialistului privind protecția muncii 1100 lei / pers.
Descarcă cont
Seminar privind protecția datelor cu caracter personal 600 / pers. lei
Seminar privind legislația muncii 600 lei / pers.
Descarcă cont
Curs acordarea primului ajutor medical accidentaților la locul de muncă 600 lei / pers.
Descarcă cont
Audit protecția muncii la întreprindere (auditul documentelor și a respectării de către director a cerințelor de securitate și sănătate în muncă la întreprindere) 1500 lei / întreprindere
Descarcă cont
Registre privind:
  1. înregistrarea instrucțiunilor SSM;
  2. evidența instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  3. evidența instruirilor privind securitatea electrică (I grupă de electrosecuritate);
  4. evidența accidentelor de muncă;
  5. evidența ordinelor de securitate și sănătate în muncă;
20 lei / buc
Descarcă cont
Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă 5 lei / buc.
Descarcă cont
Elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii pentru funcții, lucrări, activități, echipamente, etc. 100 lei / buc.
Descarcă cont