ASISTENȚĂ LUNARĂ

Asistență lunară în domeniul protecției muncii

 1. Elaborăm instrucțiunea instruirii-introductiv generale de Securitate și Sănătate în Munca;
 2. Instruim lucrătorii la instruirea introductiv-generală;
 3. Întocmim fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu semnarea ulterioară a lucrătorilor la finisarea instruirii;
 4. Elaborăm instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
 5. Instruim lucrătorii la acordarea primului ajutor medical accidentatului;
 6. Elaborăm instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
 7. Instruim lucrătorii la conferirea I grupe calificative de electrosecuritate;
 8. Elaborăm instrucțiunea pentru apărarea împotriva incendiilor;
 9. Instruim lucrătorii la apărarea împotriva incendiilor;
 10. Elaborăm instrucțiuni de securitate și sănătate în munca pentru toate funcțiile, conform statelor de personal din întreprindere;
 11. Elaborăm instrucțiuni de Securitate și Sănătate în Munca pentru utilajul şi instrumentele folosite de lucratori;
 12. Elaborăm evaluarea riscurilor profesionale cu întocmirea fişelor de evaluare;
 13. Elaborăm şi revizuim anual planul de protecţie şi prevenire;
 14. Întocmim Registrele:
  1. de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
  2. pentru acordarea echipamentului individual de protectie lucrătorilor;
  3. de evidenţă a instruirilor de securitate electrică la I grupă;
  4. de evidenţă a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor.
 15. Cercetăm accidentele cu incapacitate temporară de muncă;
 16. Acordăm asistenţă în cadrul controalelor efectuate de instituțiile cu drept decontrol în domeniul protecției muncii;
 17. Instruim noii angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 18. Elaborăm şi revizuim instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, precum şi în planificarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.
 19. Ducem evidenţa accidentelor de muncă;
 20. Pregătim proiecte de ordine şi indicaţii ale administraţiei întreprinderii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 21. Examinăm scrisorile, cererile şi plîngerile lucrătorilor pe întrebări de securitate şi sănătate în muncă în luarea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în modul stabilit.
 22. Elaboram şi prezentăm administraţiei întreprinderii propuneri de îmbunătăţire pe viitor a organizării lucrului de securitate şi sănătate în muncă în scopul formării condiţiilor de muncă sănătoase şi nepericuloase.
 23. Participăm la controlul stării tehnice a clădirilor, edificiilor şi utilajului în vederea corespunderii lor cu regulile, normele, standardele, precum şi la controlul eficienţei funcţionării sistemelor de ventilaţie, a echipamentelor colective şi individuale de protecţie a lucrătorilor;
 24. Planificăm şi repartizăm alocaţii pentru îndeplinirea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
 25. Participăm la verificare a cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului întreprinderii.
 26. Elaborăm şi monitorizăm lista persoanelor care trebuie sa treacă cursuri de instruire pentru atestarea acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 27. Organizăm şi realizam controlul împreună cu comisia de securitate şi sănătate în muncă a comitetului sindical al întreprinderii asupra respectării legislaţiei muncii în subdiviziuni în părţi.
 28. Monitorizăm  îndeplinirea ordinelor şi indicaţiilor organului ierarhic superior, a prescripţiilor organelor supravegherii de stat şi documentelor directive ale întreprinderii pe întrebări de securitate şi sănătate în muncă.
 29. Realizeazăm controlul asupra respectării în subdiviziunile întreprinderii a legislaţiei în vigoare, instrucţiunilor, regulilor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă asupra acordării lucrătorilor înlesnirilor şi compensaţiilor stabilite pentru condiţiile de muncă.
 30. Participăm la elaborarea proiectelor planurilor de perspectivă şi anuale de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, întărirea sănătăţii lucrătorilor;
 31. Studiem condiţiile de muncă la locurile de muncă, participăm la aplicarea construcţiilor mai perfecte ale utilajului tehnologic, instalaţiilor de protecţie şi altor mijloace de protecţie, măsurilor de formare a unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol;
 32. Acordăm subdiviziunilor întreprinderii ajutor metodologic la elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
 33. Participăm la alcătuirea programelor de instruire a lucrătorilor cu privire la procedeele de lucru nepericuloase;
 34. Organizăm propaganda şi însuşirea de către lucrători a regulilor securităţii şi igienei muncii.
 35. Participăm la cercetarea accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, studiem cauzele, analizeazăm eficienţa măsurilor de prevenire a lor.

Preţul serviciilor lunare începe de la 2500 lei/lună şi se modifică în dependenţă de următorii factori:

 1. genul de activitate al unităţii;
 2. numărul angajaţilor la unitate;
 3. numărul de funcţii din statele de personal;
 4. fluctuaţia personalului pe parcursul anului.

Cu o experiență de 10 ani în domeniul Securității și Sănătății Muncii, obținută în urma controalelor efectuate de către inspectorii de muncă, vă garantăm servicii de înaltă calitate și rezultate pozitive.