PLANUL DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE OBLIGATORIU LA ÎNTREPRINDERI

Stimate Angajator !

Conform art. 13 lit.f), din Legea Securității și Sănătății în Muncă, angajatorul este obligat să întocmească, în cazul cînd natura şi gradul de risc profesional o necesită, un plan anual de protecţie şi prevenire care să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice unităţii.

Planul se întocmește în conformitate cu anexa nr.4 la HG 95 din 05.02.2009.

PLAN DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE

Nr. d/o Loc de muncă /post de lucru Riscuri profesionale evaluate Măsuri tehnice, igienico-sanitare, organizatorice sau de altă natură Termen de realizare Persoanele responsabile de realizarea măsurilor
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Descarcă model de ordin de aprobare al planului și plan de protecție pentru funcția de zidar;

De menționat că planul de protecție și prevenire va fi revizuit ori de cîte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi.

Măsurile de protecţie şi prevenire specificate în plan, vor fi formulate astfel încît să se asigure egalitatea între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă.

Planul de protecţie şi prevenire se elaborează cu consultarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor sau a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, după caz.

Vă propunem serviciile noastre de evaluare a riscurilor și întocmire a planului de protecție pentru toată întreprinderea dvs.

Prețul serviciilor este stabilit de la 2500 lei.

Cererea serviciilor o comunicați pe protectiamuncii18@gmail.com sau la 068307760.