Indicatoare, semne, panouri informative privind securitatea muncii

indicatoare ssm

Stimate Angajator !

În conformitate cu art. 9 din Legea Securității și Sănătății în Muncă Nr. 186 din 10.07.2008 angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată.

Una din măsurile eficiente de asigurare a securității și sănătății în muncă și prevenire a riscurilor profesionale este semnalizarea pericolelor și riscurilor la locul de muncă.

Astfel, în conformitate cu pct.4 din anexa nr.1 la HG 918 din 18.11.2013, atunci cînd riscurile profesionale nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă.

Semnalizarea pericolelor și riscurilor la locul de muncă se asigura prin panouri, indicatoare, semnale luminoase, semnale sonore, gesturi, etc.

Semnalizarea prin panouri o puteți asigura conform anexei nr.2 la HG 918 din 18.11.2013 în modul următor:

  1. consultați anexa respectivă;
  2. cu anexa menționată, mergeți la oricare tipografie din apropierea dvs și comandați pachetul de indicatoare de semnalizare a pericolelor de la locurile de muncă din întreprinderea dvs.

De asemenea, tipografiile dispun și de panouri informative privind securitatea muncii la întreprindere pe care de asemenea le puteți comanda.

Astfel, efectuînd activitățile de semnalizare a pericolelor, cu siguranță veți preveni accidente și incidente la locurile de muncă, respectiv, veți asigura un nivel mai superior al securității și sănătății în muncă în cadrul întreprinderii DVS.