Programarea concediilor

graficul concediilor

Stimate Angajator !

Conform art.116 din Codul Muncii, angajatorul este obligat, să facă programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic.

Programarea concediilor se face de comun acord cu reprezentanții salariaților.

Recomandăm să aprobați printr-un ordin, graficul concediilor pentru anul 2020.

Descarcă model de ordin și grafic concedii.

La programarea concediilor luați în considerație și faptul că salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate să le acordați, în baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţiilor.

De asemenea, salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 16 ani sau un copil cu dizabilităţi şi părinţilor singuri care au un copil în vîrstă de pînă la 16 ani concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului.

Menționăm că graficul concediilor aprobat de către angajator, se verifică de către inspectorii de muncă în cadrul controalelor planificate de către Inspectoratuil de Stat al Muncii, în baza Listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă (pct.29), aprobată prin Ord. MSMPS 1408 din 29.11.2018.

Pe lîngă cele menționate, trebuie de mai adăugat că stabilirea concediilor pentru odihnă și refacere are un impact pozitiv asupra securității și sănătății muncii salariaților.