Protecția Muncii în localurile de alimentație publică

protectia muncii la restaurante

În atenția directorilor de localuri de alimentatie publică (restaurante, pizzarii, cafenele, cantine, baruri, etc) !

Conform Legislației Muncii din Republica Moldova, fiecare angajator trebuie să asigure securitatea și sănătatea muncii angajaților din subordine.

Astfel, directorul trebuie să elaboreze o serie de documente privind securitatea și sănătatea în muncă.

După elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă, directorul trebuie să le aducă la cunoștința salariaților.

Documentele privind securitatea și sănătatea în muncă pentru localurile de alimentație publică sunt:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va cuprinde:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru bucătar;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru barman;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru chelner;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru casier;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru femeie de serviciu;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru spălător veselă;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru pizzamaker;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru agent paza;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru administrator (cafenea, cantina, restaurant, etc);
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru contabili;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru manageri;
 2. Planul de protecție si prevenire care va cuprinde:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din local cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru chelner;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru barman;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru bucatar;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru pizzamaker;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru agent paza incinte;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru administrator local (restaurant, cafenea, pizzarie, cantină, etc);
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru contabil;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru manager;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru brutar;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru femeie de serviciu;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru spălător veselă;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru sofer;
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din întreprindere;
 5. Ordin privind numirea specialistului privind securitatea și sănătatea în muncă care va organiza activitățile de protecție a muncii în întreprindere și va instrui persoanele nou angajate la securitatea și sănătatea în muncă;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului privind securitatea și sănătatea în muncă. Cursurile de nivelul 2 în domeniul securității și sănătății în muncă le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de întreprindere, administratorilor de localuri și conducătorilor locurilor de muncă. Cursurile de nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncăle puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție persoanele supuse anumitor riscuri profesionale;
 10. Fișe de instruire la securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare angajat unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, angajatorul mai trebuie să:

 • Asigure instruirea igienică a personalului;
 • Să organizeze examenle medicale pentru angajați;
 • Să distribuie echipament de protecție angajaților;
 • Să doteze locurile de muncă cu truse medicale;
 • Să doteze locurile de muncă cu stingătoare de incendii.

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la eleborarea documentelor obligatorii de securitate și sănătate în muncă enumerate mai sus, puteți apela la serviciile noastre de elaborarea pachetului de documente privind protecția muncii la întreprindere.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă la localurile de alimentație publică (cafenea, pizzarie, cantină, restaurant) este de 2500 lei/întreprindere.

Pentru detalii apelați 068307760 - Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: