LEGISLAȚIE

Legislația Muncii

 1. Codul Muncii al RM;
 2. Legea Securității și Sănătății în Muncă (Lege Nr. 186 din 10.07.2008);
 3. Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG 95 din 05.02.2009);
 4. Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă (HG 353 din 05.05.2010);
 5. Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă (Hotarirea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011);
 6. Cerinţele minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor (Hotărîrea Guvernului nr. 819 din 01 iulie 2016);
 7. Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile (Hotarirea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012);
 8. Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă (Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013);
 9. Cerințe minime privind expunerea la zgomot a lucrătorilor ( HG 362 din 27.05.2014);
 10. Cerințe minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (Hotarirea Guvernului nr.324 din 30.05.2013);
 11. Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor (Hotărîrea Guvernului nr. 584 din 12 mai 2016);
 12. Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de munca (Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005);
 13. Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de munca la locurile de munca si modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestata in condiţii nefavorabile (Hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10.10.02);
 14. Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare (Hotarirea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004);
 15. Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în republica Moldova" RT DSE 1.01-2005 (HG 1159 din 24 octombrie 2007);
 16. Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor (Hotarirea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014);
 17. Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016);
 18. Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii (Normele Nr. 40 din 16.08.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale);
 19. Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii (Norme Nr. 49 din 01.10.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale);
 20. Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii (Norme Nr. 54 din 08.11.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale);
 21. Organizarea şi efectuarea controlului treziei (Ordin Nr. 269 din 31.03.2014 al Ministerului Sănătății);