CURS PROTECȚIA MUNCII DE NIVELUL 2

curs protectia muncii de nivelul 2

Stimate Angajator !

Aducem la cunoștința DVS că Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă organizează cursuri de nivelul 2 în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

Cursurile au loc în incinta Inspectoratului de Stat al Muncii din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4 cabinet 419, conform graficului stabilit.

Prețul cursului este de 1100 lei/persoană.

Formatori la curs:

 1. Bînzari Vitalie — inspector principal în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii;
 2. Stăvilă Dumitru — director al Inspectoratului de Stat al Muncii;
 3. Ciloci Igor — director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii;
 4. Țurcan Victor — șef direcție monitorizarea controlului în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă;
 5. Guzun Anatolie — șef direcție analiza și evaluarea riscurilor, planificarea controalelor și raportare, informare și instruire;

La absolvirea cursului obțineți:

 1. cunoștințe și competențe privind activitățile de protecție a muncii la întreprindere;
 2. posibilitate de a pune întrebari unor persoane cu cunoștințe și competențe în domeniul ssm;
 3. certificat eliberat de către ÎS "Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă" - instituție de stat recunoscută pe teritoriul RM.

Cursul corespunde cerințelor din anexa nr.3 la HG 95 din 05.02.2009 și anume:

 1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă.
 2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.
 3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.
 4. Factorii de risc profesional.
 5. Metodele de evaluare a riscurilor profesionale.
 6. Prevenirea riscurilor profesionale.
 7. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.
 8. Durata cursului de instruire - 40 ore.

De menționat că cursul de nivelul 2 este o condiție impusă de art. 17, pct.7 din Legea Securității și Sănătății în muncă Nr.186 din 10.07.2008.

Recomandăm directorilor să depisteze o persoană din cadrul întreprinderii pe care să o numească prin ordin, perasoană desemnată pe protecția muncii și s-o delegheze la cursul respectiv.

Descarcă model de ordin de numire a persoanei responsabile pe activitățile de protecție a muncii la întreprindere.

Rugăm să luați cunoștință cu graficul cursurilor de nivelul 2 în domeniul securității și sănătății în muncă.

COMPLETEAZA ANCHETA