Securitatea și Sănătatea în Muncă la depozitele comerciale

securitatea muncii in depozite

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din R. Moldova, fiecare angajator este obligat să dețină un pachet de documente privind securitatea și sănătatea în muncă în organizația pe care o conduce.

Vedeți mai jos care sunt documentele obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitățile de logistică și depozitare:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va conține:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Depozitar;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Magaziner;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Hamal;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Distribuitor;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Șofer;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Manager în Comerț;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator facturare;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Contabil;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
 2. Planul de protecție si prevenire care va conține:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul întreprinderii;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător motostivuitor;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul cu scări mobile;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru șef depozit;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu rohla (transpaletul);
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îngrijitor încăperi de serviciu;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru manager depozitare;
   • Instructiune de securitate si sanatate in munca pentru îndeplinirea lucrarilor de incarcare-descarcare;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru magaziner (depozitar);
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru manager in comert;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru casier;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru vînzător;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto (șofer);
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal; etc.
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă în cadrul întreprinderii;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului în securitate și sănătate în muncă din cadrul întreprinderii. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de întreprindere. Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul întreprinderii;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul întreprinderii unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul întreprinderii.
 12. Planul de acțiuni ale angajaților in caz de pericol grav si imediat.
 13. Evidența zonelor de risc sporit la locurile de muncă.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de întreprinderii este obligat:

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, puteți apela la serviciile de securitate și sănătate în muncă prestate de noi.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă pentru depozitele comerciale este de 2500 lei.

Pentru detalii apelați 068307760 - Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: