Documentele privind protectia muncii la tipografii

protectia muncii tipografie

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din R. Moldova, fiecare angajator este obligat să dețină un pachet de documente privind securitatea și sănătatea în muncă în organizația pe care o conduce.

Vedeți mai jos care sunt documentele obligatorii privind protectia muncii pentru tipografii:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va conține:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din cadrul tipografiei cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tipograf-tipăritor;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tipograf print digital şi offset;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tipăritor tipar adînc;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tipăritor-imprimator;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator la maşini de multiplicat;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator la automatele de fotoculegere;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator în sistemul editorial computerizat;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Fotocopiator;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tipăritor hîrtie milimetrică;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Mecanic utilaje tipar, etc.;
 2. Planul de protecție si prevenire care va conține:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul întreprinderii;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tipograf-tipăritor;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tipograf print digital şi offset;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar adînc;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tipăritor-imprimator;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Operator la maşini de multiplicat;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Operator la automatele de fotoculegere;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Operator în sistemul editorial computerizat;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Fotocopiator;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tipăritor hîrtie milimetrică;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Mecanic utilaje pentru tipar;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de pregătire a formelor de tipar;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru șef secție producere;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de ștanțare a echitetei;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru finisor articole;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de asamblare a cărților;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de imprimare;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activități complementare și auxiliare imprimării;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activități de manipulare cu hîrtie, carton și produse finite;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de cusut cu ață;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de cusut cu scoabe;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de hașurare;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de copertare;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de laminare;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de ștanțare;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de tăiat hîrtie;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru falțare și încleiere;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de lăcuire segmentară;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de lăcuire;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de imprimat cu folie;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la presul pentru deșeuri;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la presul de presat cărți;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de tăiere, bobinare și control;
   • Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașina de aplicare a lacului;
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă în cadrul întreprinderii;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului pe protecția muncii din cadrul întreprinderii. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de întreprindere. Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul întreprinderii;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul întreprinderii unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul întreprinderii.
 12. Planul de acțiuni ale angajaților in caz de pericol grav si imediat.
 13. Evidența zonelor de risc sporit la locurile de muncă.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de întreprinderii este obligat:

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind protecția muncii enumerate mai sus, puteți apela la serviciile de securitate și sănătate în muncă prestate de noi.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă pentru tipografii este de 3000 lei.

Pentru detalii apelați 068307760 - Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: