Documentele privind protectia muncii in institutii medicale

protectia muncii institutii medicale

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din R. Moldova, fiecare angajator este obligat să dețină un pachet de documente privind securitatea și sănătatea în muncă în organizația pe care o conduce.

Vedeți mai jos care sunt documentele obligatorii privind protectia muncii în instituțiile medicale:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va conține:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din instituție cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Medici;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Medic de familie;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Asistenta medicala;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Director institutie;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Medic pediatru;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Fizioterapeut;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Felcer laborant;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Infirmieră;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Lucrător tehnic;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Măturător, etc.;
 2. Planul de protecție si prevenire care va conține:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul instituției medicale;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul instituției medicale cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Medici;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Medic de familie;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Asistenta medicala;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Director institutie medicală;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Medic pediatru;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Fizioterapeut;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Felcer laborant;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Infirmieră;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Lucrător tehnic
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Paznic;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Lucrător tehnic;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Măturător;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Fochist (operator cazangerie); etc.
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tehnician Radiolog
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la autoclave de dezinfectie
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru evacuarea deseurilor medicale
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea in cabinetul medical
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul cu instrumentele medicale
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru sora economa
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul instituției medicale;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă în cadrul instituției;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului pe protecția muncii din cadrul instituției medicale. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de instituție Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul instituției;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul instituției unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul instituției.
 12. Planul de acțiuni ale angajaților in caz de pericol grav si imediat.
 13. Evidența zonelor de risc sporit la locurile de muncă.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de instituție este obligat:

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind protecția muncii enumerate mai sus, puteți apela la serviciile noastre.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă pentru instituții medicale este de 3000 lei.

Pentru detalii apelați 068307760 - Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: