Documentele privind protectia muncii in institutii de invatamant

protectia muncii in institutii de invatamant

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din R. Moldova, fiecare angajator este obligat să dețină un pachet de documente privind securitatea și sănătatea în muncă în organizația pe care o conduce.

Vedeți mai jos care sunt documentele obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituțiile de învățămînt cum ar fi licee, gimnazii, colegii, etc.:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va conține:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din instituție cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Învățător;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Profesor;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Profesor de chimie;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Profesor de fizică;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Profesor de matematică;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Educator;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Bibliotecar;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Paznic;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Lucrător tehnic;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Profesor de educație tehnologică;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Profesor de educație fizică;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Măturător, etc.;
 2. Planul de protecție si prevenire care va cuprinde:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul instituției;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul instituției cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Învățător;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor de chimie;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor de fizică;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor de matematică;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor de educație tehnologică;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor de educație fizică;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Profesor de informatică;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Educator
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Bibliotecar;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Paznic;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Lucrător tehnic;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Măturător;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Fochist (operator cazangerie); etc.
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul instituției;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă în cadrul instituției;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului pe protecția muncii din cadrul instituției. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de instituție Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul instituției;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul instituției unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul instituției.
 12. Planul de acțiuni ale angajaților in caz de pericol grav si imediat.
 13. Evidența zonelor de risc sporit la locurile de muncă.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de instituție este obligat:

 • Să distribuie echipament de protecție angajaților supuși riscurilor profesionale;
 • Să doteze locurile de muncă cu stingătoare de incendii.
 • Să doteze locurile de muncă cu truse medicale.
 • Să asigure organizarea controalelor medicale obligatorii pentru angajati conform HG 1025 din 07.09.2016.

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind protecția muncii enumerate mai sus, puteți apela la serviciile noastre.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă pentru instituții de învățămînt este de 2500 lei.

Pentru detalii apelați 068307760 - Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: