Documentele SSM la producerea mobilei și prelucrarea lemnului

protectia muncii producere mobila

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din R. Moldova, fiecare angajator este obligat să dețină un pachet de documente privind securitatea și sănătatea în muncă în organizația pe care o conduce.

Vedeți mai jos care sunt documentele obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderile de producere a mobilei și prelucrarea lemnului:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va conține:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator strung de prelucrare a lemnului;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator strung cu multilamă;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator strung circular;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator la mașina de șlefuit;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Asamblor articole din lemn;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tehnolog secția producere mobilă;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator la mașina de aplicare a cantului;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Vopsitor;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tîmplar;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Reglor utilaje de producere;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Îngrijitor încăperi (femeie de serviciu);
 2. Planul de protecție si prevenire care va conține:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul întreprinderii;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Conducător motostivuitor;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul cu scări mobile;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Șef depozit;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu rohla (transpaletul);
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Îngrijitor încăperi de serviciu;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator strung de prelucrare a lemnului;
   • Instructiune de securitate si sanatate in munca pentru îndeplinirea lucrarilor de incarcare-descarcare;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator strung cu multilamă;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator strung circular;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Asamblor articole din lemn;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnolog secția producere mobilă;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto (șofer);
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal; etc.
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator la mașina de aplicat cant;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Reglor utilaje de producere;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări la prese hidraulice;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Șofer;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu scule și echipamente electrice;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Designer de mobilă;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru strung pentru găurit;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator la strungul de frezat;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tîmplar mobilă;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Asamblor articole din lemn;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Agent de aprovizionare;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu unelte pneumatice (pistol pneumatic);
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator la mașina de șlefuit;
   • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Operator la mașina de rendeluit; etc.
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă în cadrul întreprinderii;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului în securitate și sănătate în muncă din cadrul întreprinderii. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de întreprindere. Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul întreprinderii;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul întreprinderii unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul întreprinderii.
 12. Planul de acțiuni ale angajaților in caz de pericol grav si imediat.
 13. Evidența zonelor de risc sporit la locurile de muncă.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de întreprinderii este obligat:

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, puteți apela la serviciile de securitate și sănătate în muncă prestate de noi.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă pentru intreprinderile de producere a mobilei si prelucrarea lemnului este de 3000 lei.

Pentru detalii apelați 068307760 - Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Abonați-vă la anunțurile privind protecția muncii la întreprindere.
Introduceți adresa de email

Alăturați-vă grupului Servicii Protecția Muncii pe Odnoklassniki
Accesati https://ok.ru/group/63415726571583

Distribuie această pagină pe: