Documentele privind protectia muncii in magazine comerciale

protectia muncii supermarket

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din R. Moldova, fiecare întreprindere este obligată să dețină un set de acte privind securitatea și sănătatea în muncă.

Vedeți mai jos care sunt actele obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă pentru magazinele comerciale, supermarketuri și alte puncte comerciale:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va cuprinde:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din întreprindere cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru vînzător;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru consultant;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru casier;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru femeie de serviciu;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru merchandaiser;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru hamal;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru depozitar (magaziner);
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru agent paza;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru sofer;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru distribuitor;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru administrator magazin, etc.;
 2. Planul de protecție si prevenire care va cuprinde:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul întreprinderii;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru vînzător;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru consultant;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru casier;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru femeie de serviciu;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru merchandaiser;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru hamal;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru depozitar;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru agent paza;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru sofer;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru contabil;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru administrator magazin, etc;
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă la întreprindere și va instrui persoanele nou angajate la instruirea introductiv generală;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului pe protecția muncii din cadrul întreprinderii. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de întrprindere și conducătorilor locurilor de muncă. Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul întreprinderii;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul întrprinderii unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul întreprinderii.
 12. Planul de acțiuni ale angajaților in caz de pericol grav si imediat.
 13. Evidența zonelor de risc sporit la locurile de muncă.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de întreprindere este obligat:

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind protecția muncii enumerate mai sus, puteți apela la serviciile noastre.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de securitate și sănătate în muncă pentru magazinele comerciale, supermarketuri, este de 2500 lei.

Pentru detalii apelați 068307760-Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: