Documentele SSM la întreprinderile de producere a ferestrelor din PVC

Documentele SSM la întreprinderile de producere a ferestrelor din PVC

Stimate Angajator !

Conform Legislației Muncii din Republica Moldova, fiecare angajator trebuie să asigure securitatea și sănătatea muncii a angajaților din subordine.

Vedeți mai jos care sunt documentele obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă la întreprinderile din domeniul producerii ferestrelor si usilor cu geam termopan:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va cuprinde:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din întreprindere cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Confecționer geam termopan;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Asamblor geam termopan;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Tăietor sticlă;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator la utilaje;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Operator stivuitor;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Paznic;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru Depozitar;
 2. Planul de protecție si prevenire care va cuprinde:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul întreprinderii;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
  4. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Confecționer geam termopan;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Asamblor geam termopan;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Tăietor sticlă;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Operator la utilaje;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Operator stivuitor;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru coordonator programe;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Paznic;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Director;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Contabil;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Magaziner;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Hamal;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Distribuitor;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru exploatarea instalațiilor sub presiune;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru exploatarea utilajelor din secția producere;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru exploatarea macaralei cu pod rulant;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru Îngrijitor încăperi de serviciu, etc.;
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul întreprinderii;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă la întreprindere și va instrui persoanele nou angajate la instruirea introductiv generală;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului pe protecția muncii din cadrul întreprinderii. Cursurile de nivelul 2 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de întrprindere și conducătorilor locurilor de muncă. Cursurile de nivelul 1 in domeniul SSM le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul întreprinderii;
 10. Fișe de instruire la protecția muncii pentru fiecare angajat din cadrul întrprinderii unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul întreprinderii.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de de întreprindere este obligat:

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la elaborarea documentelor obligatorii privind protecția muncii enumerate mai sus, puteți apela la serviciile noastre.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de protecția muncii la întreprinderile de producere a ferestrelor cu geam termopan este de 2500 lei.

Pentru detalii apelați 068307760-Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Abonați-vă la anunțurile privind protecția muncii la întreprindere.
Introduceți adresa de emailAbonați-va la anunțuri privind protecția muncii pe Viber.
Accesati de pe telefonul mobil urmatorul link
https://invite.viber.com/?g2=AQASnI%2BfhrmH2EqhIyQbOkz0mfKg85zE1TNfKwzG2OVBKG9UgaqW8q3l%2FMrqNx16 sau
Scanati cu telefonul imaginea de mai jos

Alăturați-vă grupului Servicii Protecția muncii pe Odnoklassniki
https://ok.ru/group/63415726571583

Distribuie această pagină pe: