Protecția Muncii la stațiile de distribuție a produselor petroliere

protectia muncii la statii PECO

Stimați angajatori (proprietari ai companiilor de distribuție a produselor petroliere) !

Vedeți mai jos cîteva recomandări despre modul în care ați putea organiza activitățile de protecție a muncii în cadrul stațiilor de alimentare cu combustibil pe care le administrați.

Prezentele recomandări includ și cerințele obligatorii de protecție a muncii care se conțin în legislația Republicii Molodova.

Astfel, pentru a realiza activitățile de protecție a muncii trebuie:

 1. Pentru început este necesar ca administratorii și conducătorii stațiilor de alimentare cu produse petroliere să urmeze curs de protecția muncii de nivelul 1 obligatoriu conform art.17 pct.7 din Legea Nr.186 din 10.07.2008, unde vor obține certificate corespunzatoare, valabile 3 ani;
 2. De asemenea directorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă de activitățile de protecție a muncii în cadrul companiei și să îl delegheze la curs de nivelul 2.
 3. Întocmiți documentele obligatorii privind protecția muncii conform legislației în vigoare.
  Documentele minime sunt: evaluarea riscurilor profesionale, planul de protecție și prevenire, instrucțiunile de protecție a muncii, etc.
 4. Începeți să întreprindeți măsurile necesare pentru a implimenta Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă conform HG 353 din 05.05.2010 în special atrageți atenția la temperatura în încăperile unde au acces angajații, iluminarea, zgomotul, vibrațiile, prezența substanțelor chimice, dotarea stațiilor cu instalații sanitare cum ar fi dușuri, chiuvete, etc.
 5. Dotați cu truse medicale toate punctele de distribuire a produselor petroliere.
  Trusa medicală trebuie să fie amplasată la vederea angajaților, să nu fie ascunsă sau încuiată în sertare, oficii, etc.
 6. Dotați cu stingătoare de incendii toate punctele de distribuție a produselor petroliere.
  La fiecare punct de distribuție a produselor petroliere trebuie desemnată cîte o persoană responsabilă pentru procurarea, reparaţia, păstrarea şi întreţinerea în stare perfectă şi punerea în aplicare a mijloacelor de stingere a incendiilor.
  Evidenţa, verificarea şi bunăstarea stingătoarelor trebuie indicată într-un registru special de formă liberă.
  Fiecare stingător instalat la obiectiv trebuie să aibă un număr de ordine de culoare albă, marcat pe corpul lui cu vopsea albă. Pentru fiecare stingător respectiv se întocmeşte o fişă tehnică
  Stingătoarele trebuie întreţinute în stare perfectă, periodic fiind supuse reviziei, controlului şi reîncărcării la timp.
  Pe timp de iarnă (la temperaturile sub 10 C) stingătoarele trebuie păstrate în încăperi încălzite.
  Instalarea stingătoarelor pe coridoare, în căile de trecere nu trebuie să împiedice evacuarea în siguranţă a persoanelor.
  Stingătoarele trebuie instalate în locuri vizibile, în apropierea ieşirilor din încăpere, la o înălţime de maximum 1,5 m de la pardoseală însoțită de indicatorul respectiv pe care va fi scris numarul 112.
 7. Instruiți angajații în domeniul securității și sănătății în muncă și întocmiți pentru fiecare, fișa personală de instruire conform anexei 5 la HG 95 din 05.02.2009.
 8. Organizați pentru angajați controalele medicale obligatorii conform HG 1025 din din 07.09.2016.
 9. Distribuiți angajaților echipament de protecție conform Normelor Nr.40 din 16.08.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
  Echipamentul minim va conține cel puțin: papuci de protecție și mănuși de protecție.
  De asemenea trebuie să distribuiți lunar cîte 400 g săpun pentru fiecare operator.
 10. Toate încăperile staţiilor trebuie să fie asigurate cu sisteme de încălzire, ventilare, apeduct şi canalizare.
 11. Apa potabilă trebuie să corespundă cerinţelor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
 12. Parametrii microclimatului, în încăperile de serviciu trebuie să corespundă următoarelor norme:
 13. Denumirea
  încăperii
  Perioada
  anului
  Temperatura
  aerului,
  0С
  Umiditatea
  relativă,
  %
  Viteza de
  mişcare a
  aerului,
  m/s
  Încăperea operatorului Perioada caldă (aprilie-octombrie) 21-28 60 0,1 - 0,3
  Încăperea operatorului Perioada rece (octombrie-martie) 20-24 60 0,1 - 0,2

 14. În încăperile social-sanitare parametrii microclimatului trebuie să corespundă normelor:
 15. Nr.
  d/o
  Denumirea
  încăperilor
  social-sanitare
  Temperatura
  aerului
  pentru perioada
  rece,
  0C
  1 Vestiare pentru păstrarea îmbrăcămintei 21-28
  2 Încăperea duşurilor 20-24
  3 Încăperea lavoarelor 20-24
  4 WC-uri 20-24
  5 Zone sau încăperi pentru odihnă şi servirea mesei 20-24

 16. Spaţiile destinate alimentării autovehiculelor cu produse petroliere vor fi acoperite pentru a proteja lucrătorii de condiţiile meteorologice nefavorabile.
 17. Locurile de muncă ale angajaţilor staţiilor trebuie să fie echipate cu dispozitive, care asigură un iluminat artificial adecvat pentru protecţia sănătăţii, conform normelor:
 18. Nr.
  d/o
  Denumirea locului de muncă Valorile iluminatului,lx
  1 Zona de muncă a operatorului (la coloana de alimentare cu carburanţi) 30
  2 Masa de lucru a operatorului în încăpere 200
  3 Locul de scurgere a combustibilului în cisterne (cap de turnare) 20
  4 Depozite, cămări, zone deschise (pe podea, rafturi) 50
  5 Vestiare, duşuri, 50
  6 Lavoare, WC 75
  7 Sonde din zona tehnologică (iluminatul minim pe acoperişul sondei) 10
  8 Teritoriul SAC şi carosabil 5

 19. Încăperile de serviciu ale staţiei trebuie să fie asigurate cu iluminat natural.
 20. Sursele de iluminat din încăperile staţiilor trebuie să fie instalate astfel încît să nu existe riscul de accidentare a angajaţilor. Pe teritoriul staţiilor trebuie să fie prevăzut un sistem de iluminat pentru evacuare.
 21. Vestiarele trebuie să fie înzestrate cu sisteme de ventilare mecanică flux-reflux şi cu scaune sau bănci.
 22. Angajaţii staţiilor trebuie să fie asiguraţi cu dulapuri individuale pentru păstrarea separată a îmbrăcămintei speciale şi a hainelor de schimb.
 23. Trebuie să se prevadă un număr suficient de duşuri şi lavoare destinate igienei personale, reieşind din numărul total al angajaţilor într-un schimb:
  • un duş pentru 7 persoane;
  • un lavoar pentru 10 persoane.
 24. Duşurile şi lavoarele vor fi asigurate cu sistem de canalizare şi apă caldă curgătoare. Lavoarele vor avea săpun, uscătoare electrice sau şerveţele de unică folosinţă.
 25. În staţii se vor crea condiţii pentru servirea meselor:
  • o încăpere pentru consumul de produse alimentare, cu o suprafaţă nu mai mică de 12 m2 (pentru 9 persoane şi mai mult);
  • un loc special în vestiar destinat pentru consumul de produse alimentare cu o suprafaţă nu mai mică de 6 m2 (pentru 8 persoane şi mai puţin);
  • în camerele pentru servirea mesei vor fi asigurate condiţii pentru păstrarea şi încălzirea hranei.
 26. Veceurile staţiilor în localităţile necanalizate şi pe traseele auto locale pot fi amplasate în incinta clădirilor sau într-un bloc aparte, cu destinaţie separată pentru angajaţi şi vizitatori.
 27. Veceurile staţiilor amplasate pe traseele naţionale şi în localităţile canalizate trebuie să fie amenajate separat pentru angajaţi şi vizitatori (bărbaţi/ femei), de asemenea, cu loc pentru cărucioarele persoanelor cu dizabilităţi.
 28. Indiferent de locul amplasării veceurilor (în incinta clădirilor sau într-un bloc separat), ele trebuie să fie dotate cu scaun de veceu, lavoar, săpun, uscător electric sau şerveţele de unică folosinţă.
 29. Angajaţii trebuie să fie asiguraţi cu îmbrăcăminte specială (cel puţin 2 seturi de îmbrăcăminte pentru diferite anotimpuri) şi mijloace de protecţie individuală (mănuşi de cauciuc, respiratoare etc.).
 30. Schimbarea îmbrăcămintei speciale se va efectua o dată la 10 zile. Spălarea şi detoxicarea echipamentului de protecţie se efectuează în mod centralizat (în baza contractelor încheiate cu spălătorii specializate).

Rugăm să luați cunoștință și cu HG 606 din 02.09.2015 - Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.