Protecția muncii la serviciile de reparații auto

protectia muncii la autoservice

Organizarea protecției muncii în auto service (stațiile de reparații ale automobilelor)

Stimați angajatori (proprietari de autoservice) !

Vedeți mai jos cîteva recomandări despre modul în care ați putea organiza activitățile de protecție a muncii în autoservice-ul DVS.

Prezentele recomandări includ și cerințele obligatorii de protecție a muncii care se conțin în legislația Republicii Molodova.

Astfel, pentru a realiza activitățile de protecție a muncii în auto service-ul DVS este necesar:

 1. Pentru început este necesar ca administratorul să urmeze curs de protecția muncii de nivelul 1 obligatoriu conform art.17 pct.7 din Legea Nr.186 din 10.07.2008, unde va obține certificat corespunzator, care este valabil 3 ani;
 2. Administratorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă de activitățile de protecție a muncii în autoservice-ul sau, și să îl delegheze la curs de nivelul 2.
  În cazul în care administratorul își asuma atribuțiile persoanei responsabile pe protecția muncii, acesta va urma cursul de nivelul 2 (fără să mai treacă cursul de nivelul 1).
 3. Întocmiți documentele obligatorii privind protecția muncii conform legislației în vigoare.
  Documentele minime sunt: evaluarea riscurilor profesionale, planul de protecție și prevenire, instrucțiunile de protecție a muncii, etc.
 4. Începeți să întreprindeți măsurile necesare pentru a aduce auto servcice-ul dvs, la nivelul Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă conform HG 353 din 05.05.2010 în special atrageți atenția la temperatura în autoservice, iluminarea, zgomotul, vibrațiile, prezența substanțelor chimice, instalațiile sanitare cum ar fi dușuri, chiuvete, etc.
 5. Dotați autoservice-ul dvs cu truse medicale.
  Trusa medicală trebuie să fie amplasată la vederea angajaților, să nu fie ascunsă sau încuiată în sertare, oficii, etc.
 6. Dotați autoservice-ul dvs cu stingătoare de incendiu.
  La auto service trebuie desemnată cîte o persoană responsabilă pentru procurarea, reparaţia, păstrarea şi întreţinerea în stare perfectă şi punerea în aplicare a mijloacelor de primă intervenţie.
  Evidenţa, verificarea şi bunăstarea stingătoarelor trebuie indicată într-un registru special de formă liberă.
  Fiecare stingător instalat la obiectiv trebuie să aibă un număr de ordine de culoare albă, marcat pe corpul lui cu vopsea albă.
  Pentru fiecare stingător respectiv se întocmeşte o fişă tehnică de formă stabilită.
  Stingătoarele trebuie întreţinute în stare perfectă, periodic fiind supuse reviziei, controlului şi reîncărcării la timp.
  Pe timp de iarnă (la temperaturile sub 10 C) stingătoarele trebuie păstrate în încăperi încălzite.
  Instalarea stingătoarelor pe coridoare, în căile de trecere nu trebuie să împiedice evacuarea în siguranţă a persoanelor.
  Stingătoarele trebuie instalate în locuri vizibile, în apropierea ieşirilor din încăpere, la o înălţime de maximum 1,5 m de la pardoseală însoțită de indicatorul respectiv pe care va fi scris numarul 112.
 7. Instruiți angajații în domeniul securității și sănătății în muncă și întocmiți pentru fiecare fișa personală de instruire conform anexei 5 la HG 95 din 05.02.2009.
 8. Organizați pentru angajați controalele medicale obligatorii conform HG 1025 din din 07.09.2016.
 9. Distribuiți angajaților echipament de protecție conform Normelor Nr.40 din 16.08.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
  Echipamentul va conține cel puțin: papuci de protecție, mănuși de protecție, ochelari de protecție.
  De asemenea trebuie să distribuiți lunar cîte 400 g săpun pentru fiecare salariat.

Rugăm să luați cunoștință și cu Regulile și Normele și igienice pentru întreprinderile de transporturi auto şi autoservice.
Deși aceste norme sunt elaborate în 2001 și fac trimiteri la acte legislative care nu mai sunt în vigoare, recomandăm să le folosiți ca un ghid în activitatea auto service-ului dvs.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.