Măsuri de protecție a muncii în Starea de Urgență

masuri protectia muncii COVID

Stimate angajator !

În contextul situației epidemiologice de azi, angajatorul încă este obligat să întreprindă măsurile de protecție a muncii corespunzătoare pentru a reduce riscul infectării angajaților cu COVID-19.

Cea mai eficientă măsură de preveire a riscului infectării angajaților este reducerea sau limitarea contactului angajaților cu alte persoane sau cu medii potențial contaminate.

Găsiți mai jos cîteva moduri în care puteți limita contactul angajaților cu alte persoane sau cu medii infectate.

1. Organizarea muncii angajaților la domiciliu;

Această măsură de protecție a muncii este cea mai eficientă deoarece exclude contactul cu toate persoanele și cu mediul infectat. Această măsură este caracteristică preponderent pentru programiști, contabili din toate întreprinderile, internet-magazine, consultanți.

2. Organizarea transportului pentru deplasarea salariaților de la domiciliu la serviciu și invers;

Această măsură de protecție a muncii este eficientă în cazul în care nu este posibil de organizat munca la domiciliu.

Măsura dată este binevenită pentru toate întreprinderile din Republica Moldova.

Astfel, prin implimentarea acestei măsuri de protecție a muncii se reduce contactul angajaților cu alte persoane bolnave sau cu medii contaminate în timpul deplasării angajaților la serviciu și acasa.

De asemenea angajatorul va trebui să respecte măsurile de igienă a transportului conform anexei nr.3 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 8 din 15 martie 2020 și anume:

  1. Să dezinfecteze la fiecare stație terminus sau la fiecare staționare cu o durată mai mare de 15 minute interiorul mijlocului de transport;
  2. Să asigure condiții pentru respecrea igienei mîinilor tuturor pasagerilor la îmbarcarea în mijlocul de transport;
  3. Să asigure transportarea persoanelor doar pe scaune.

3. Reducerea contactului angajaților cu alte persoane la locul de muncă;

Această măsură de protecție a muncii se recomandă magazinelor, stațiilor PECO, farmaciilor, și altor unități de distribuție și comercializare, unde în activitate sunt implicate așa funcții ca: vînzători, casieri, operatori PECO, consultanți, farmaciști, etc.

Pentru implementarea acestei măsuri de protecție a muncii va trebui:

  1. Să montați o bara (sticlă de protectie) la ghiseul lucrătorului (vînzatorului, casierului) care contactează frecvent cu clientii;
  2. Să montati sisteme de autodeservire a clientilor (aparate de casa, scanere de produse,etc) în punctul comercial care îl administrați.

Cu siguranță aceste măsuri de securitate și sănătate în muncă necesită mijloace financiare, însă, odată implimentate, vor preveni pe viitor, situațiile asemănătoare epidemiei din ziua de azi.

De asemenea, să nu uităm de instruirea și informarea lucrătorilor privind activitatea lor în condițiile Stării de Urgență declarate la nivel național.

De asemenea puteți descărca cîteva instrucțiuni de protecție a muncii privind activitatea unor funcții în situația Stării de Urgență declarate la nivel național, care prin specificul activității, sunt nevoite să intre în contact cu alte persoane cum ar fi instrucțiune de protecție a muncii pentru: șofer, poștaș, vînzător, casier, consultant.

P.S.

Menționăm ca masurile de securitate și sănătate în muncă propuse mai sus, sunt niste recomandări facute de către "Activități SSM" SRL – serviciu de protecție a muncii, și nicidecum nu sunt obligații impuse de careva instituții de stat.

De asemenea chemăm angajatorii să manifeste atenție sporită la informațiile false care se răspîndesc pe internet cum ar fi https://unica.md/monden/angajatii-trebuie-sa-detina-un-certificat-care-confirma-ca-merg-la-munca-in-perioada-respectiva/.

La situația din 30.03.2020 nu există nici o obligație a angajatorilor de a distribui certificate confirmative angajaților, precum că aceștia activează la întreprindere.

Dacă dispuneți de o sursă oficială și credibilă unde este menționată această obligație, rog să o expediați pe protectiamuncii18@gmail.com, sau să o scrieți mai jos în comentarii, ca să o aducem la cunoștința altor angajatori.

Hotărîrile și deciziile COMISIEI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA sunt publicate pe https://msmps.gov.md/ro/content/coronavirus.


Distribuie această pagină pe: