Documentele obligatorii privind protecția muncii la stomatologii

protectia muncii la stomatologii

În atenția directorilor de stomatologii !

Conform Legislației Muncii din Republica Moldova, fiecare angajator trebuie să asigure securitatea și sănătatea muncii angajaților din subordine.

Astfel, directorul de stomatologie este obligat să elaboreze o serie de documente privind securitatea și sănătatea în muncă.

După elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă la stomatologie, directorul trebuie să aducă la cunoștința salariaților documentele elaborate.

Documentele obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă pentru o stomatologie sunt:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale care va cuprinde:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Metoda evaluarii riscurilor;
  3. Fișele de evaluare a riscurilor pentru fiecare funcție din stomatologie cum ar fi:
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru stomatolog;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru asistent medical;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru infirmieră;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru femeie de serviciu;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru contabil;
   • Fișă de evaluare a riscurilor pentru director;
 2. Planul de protecție si prevenire care va cuprinde:
  1. Ordin de aprobare a planului;
  2. Planul de protectie si prevenire;
 3. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă:
  1. Lista instrucțiunilor care urmează să fie elaborate în cadrul stomatologiei;
  2. Ordin de numire a persoanelor responsabile pentru elaborarea instrucțiunilor;
  3. Registru de înregistrare a instrucțiunilor;
   • Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul stomatologiei cum ar fi:
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru medic stomatolog;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru asistent medical;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru infirmieră;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru director;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru contabil;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru femeie de serviciu;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru exploatarea unitului dentar;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru exploatarea autoclavelor de dezinfecție a instrumentelor medicale;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru exploatarea compresorului;
   • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru evacuarea deșeurilor medicale, etc;
 4. Ordine privind stabilirea atribuțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție din cadrul stomatologiei;
 5. Ordin privind numirea specialistului pe protectia muncii care va organiza activitățile de securitate și sănătate în muncă la stomatologie și va instrui persoanele nou angajate la instruirea introductiv generală;
 6. Certificat privind instruirea la nivelul 2 a specialistului pe protecția muncii din cadrul stomatologiei. Cursurile de protecția muncii de nivelul 2 le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 7. Ordin privind numirea conducătorilor locurilor de muncă care vor instrui angajații la securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă;
 8. Certificate privind instruirea la nivelul 1 în domeniul securității și sănătății în muncă a directorului de stomatologie. Cursurile de protecția muncii de nivelul 1 le puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă din or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cu înscrierea în prealabil pe https://www.serviciiprotectiamuncii.md/p/cursuri-ssm.html
 9. Document privind stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție persoanele supuse riscurilor profesionale din cadrul stomatologiei;
 10. Fișe de instruire la securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare angajat din cadrul stomatologiei unde vor fi efectuate înscrierile despre instruirea angajaților la securitatea și sănătatea în muncă;
 11. Registrele privind evidența instruirilor de apărarea împotriva incendiilor și instruirea la I grupă de electrosecuritate a angajaților din cadrul stomatologiei.

Pe lîngă elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă enumerate mai sus, directorul de stomatologie este obligat:

 • Să distribuie echipament de protecție angajaților supuși riscurilor profesionale;
 • Să doteze locurile de muncă cu stingătoare de incendii.
 • Să asigure organizarea controlului medical obligatoriu pentru angajati conform HG 1025 din 07.09.2016.

Toate documentele elaborate, trebuie aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

În cazul în care întîmpinați dificultăți la eleborarea documentelor obligatorii de securitate și sănătate în muncă enumerate mai sus, puteți apela la serviciile noastre.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor de protecția muncii la stomatologii este de 2500 lei.

Pentru detalii apelați 068307760-Anatolii.

MENTIUNE ! ! !

Conform art. 553 alin (1) lit.c) din Codul Contraventional, incălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie să fie elaborate şi/sau deţinute de angajator conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Distribuie această pagină pe: