Conținutul trusei medicale la întreprinderi / instituții

Stimate Angajator !

Conform pct.4, alin 19 din HG95/2009 angajatorul este obligat să asigure locurile de muncă cu truse medicale.

De menționat că la momentul de față, legislația Republicii Moldova nu stabilește clar ce ar trebui să conțină o trusă medicală la întreprindere.

Vă recomandăm să vă formați trusa medicală reieșind cel puțin din pericolele de la locul de muncă și natura accidentelor care pot să se producă.

Pentru a vă forma trusa medicală la locul de muncă vă propunem să vă inspirați din cerințele legislației ROMÂNEȘTI cu privire la conținutul trusei medicale la întreprinderi/instituții.

Continutul trusei medicale prezentat mai jos este preluat din legislația romaneasca si anume ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI al ROMANIEI nr. 427 din 14 iunie 2002

Denumire material Numar de bucăți
Cutie din material plastic, etanşă, cu colţuri rotunjite 1
Foarfece cu vârfuri boante 1
Garou 50 cm 1
Deschizător de gură din material plastic 1
Dispozitiv de respiraţie gură la gură 1
Pipă Guedel mărimea 4 1
Pipă Guedel mărimea 10 1
Mănuşi de examinare, pereche 4
Pahare de unică folosinţă 5
Batiste de hârtie cu soluţie dezinfectantă 10
Atele din material plastic 2
Feşi din tifon mici 5 cm/4 m 5
Feşi din tifon mari 10 cm/5 m 3
Bandaj triunghiular I = 80 mm 2
Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g 2
Ace de siguranţă 12
Leucoplast 5 cm/3 m 1
Leucoplast 2,5 cm/2,5 m 1
Alcool sanitar 200 ml 1
Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. 10
Pansament individual 2 cm/6 cm 10
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm 5
Plasture 6 cm/50 cm 1
Creion 1
Caiet a 50 de pagini 1
Broşură cu instrucţiuni de prim ajutor 1
Rivanol soluţie 10/00, 200 ml 1
Apă oxigenată sau perogen 1
Alcool iodat 200 ml 1

De asemenea, la formarea trusei medicale în cadrul întreprinderii / instituției DVS, vă propunem să vă conduceți de următoarele recomandări preluate din ordinul sus menționat publicat pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37502:

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:

 1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii:
  1. în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane - una la cel mult 25 de persoane;
  2. activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi;
  3. mijloace de transport în comun, altele decât auto.
 2. Activitate de comerţ:
  1. spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse;
  2. spaţii comerciale organizate pe subunitati pentru prezentare şi desfacere;
  3. pieţe agroalimentare;
  4. staţii de distribuire a carburantilor.
 3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare:
  1. grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet medical propriu - cel puţin una la 50 de elevi
  2. ateliere şcolare, sali de sport;
  3. cămine şi internate;
  4. alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane.
 4. Activităţi culturale şi recreative:
  1. sali de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri;
  2. sali de sport sau de întreţinere fizica, altele decât cele din instituţiile de învăţământ;
  3. cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri;
  4. baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice.

Menționăm că legislația R.Moldova stabilește continutul minim al trusei medicale pentru unitățile de transport. Astfel, conform HG 1306 din 21.11.2008 cu privire la stabilirea conţinutului minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor, conținutul minim al trusei medicale trebuie să fie:

Denumirea medicamentelor şi consumabilelor Cantitatea
Amoniac, soluţie 10%, 10 ml 1 flacon
Validol 10 comprimate
Iod, soluţie cutanată 1 flacon
Bandaj elastic pentru fixare 2 bucăţi
Emplastru bactericid 3 bucăţi
Emplastru simplu 1 bucată
Faşă de tifon, 7 x 14 cm 3 bucăţi
Faşă de tifon sterilă, 7 x 14 cm 2 bucăţi
Foarfece 1 bucată
Vată hidrofilă 100 gr.
Garou de cauciuc pentru hemostază 1 bucată
Hîrtie pentru notiţe 3 foi
Lanternă 1 bucată
Stilou sau creion 1 bucată

Recomandăm tuturor directorilor să își doteze locurile de muncă din întreprindere / instituție cu truse medicale conducîndu-se de recomandările descrise mai sus.


Distribuie această pagină pe: