Atestarea comisiei pentru cercetarea accidentelor la întreprindere

cursuri de atestare

Stimate Angajator !

Conform pct.21 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă (HG 1361 din 22.12.2005), la producerea unui accident la locul de muncă, directorul desemnează comisia de cercetare.

Comisia de cercetare trebuie să fie alcătuită cel putin din: specialistul pe protectia muncii, un reprezentant al salariaților și un reprezentant al angajatorului.

Reprezentantii angajaților și ai angajatorului trebuie sa dispună de pregătirea respectivă în domeniul protecției muncii respectiv trebuie să fie atestate la nivelul 1 de pregătire.

În cazul în care întreprinderea nu dispune de persoane competente pentru cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă, cercetarea va fi efectuată de către inspectorii de muncă.

Recomandăm directorilor, să desemneze prin ordin lucrători din rîndul salariaților, care, în situațiile de accidente cu incapacitate temporară de muncă, vor face parte din comisia de cercetare a accidentelor.

De asemenea, delegați persoanele desemnate pentru cercetarea accidentelor la cursurile de nivelul 1 organizate de către Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de muncă.


Distribuie această pagină pe: