Instruirea lucrătorilor la apărarea împotriva incendiilor

apararea impotriva incendiilor la intreprindere

Stimate Angajator !

In activitatea de protecție a lucratorilor din subordine, trebuie sa manifestați o atenție sporită asupra apărarii impotriva incendiilor la intreprinderea / instituția pe care o conduceți.

Astfel, conform pct.4 și pct.11, lit.f) din HG 1159 din 24.10.2007, angajatorul este obligat să efectueze instruirea angajaților la apărarea împotriva incendiilor.

Instruirea lucrătorilor se efectuează în baza instrucțiunii privind apărarea împotriva incendiilor.

Instruirea lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor trebuie să fie efectuată de către o persoană numită prin ordin de către director și atestată de Centrul Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Conform recomandărilor Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, instruirea lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor trebuie să fie efectuată semestrial și inregistrată într-un registru de formă liberă.

Descarcă model de ordin cu privire la numirea persoanei responsabile pentru instruirea lucrătorilor la apărarea împotriva incendiilor;

Descarcă model de registru privind evidența instruirii lucrătorilor la apărarea împotriva incendiilor;

Descarcă instrucțiune privind apărarea împotriva incendiilor.

De menționat că instrucțiunea privind apărarea împotriva incendiilor trebuie coordonată cu organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (SSMCI).

De asemenea, conform art.11 lit.(a) din Legea nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, directorul este obligat să urmeze cursul privind apărarea împotriva incendiilor la Centrul Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și să obțină certificatul corespunzător. Înscrierea la cursuri de apărare împotriva incendiilor o puteți efectua la nr. 069660808.

Măsurile de apărare împotriva incendiilor le puteți găsi în Reglementarea Tehnică “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 (HG 1159 din 24.10.2007).

Astfel, în HG 1159 din 24.10.2007 veți găsi:

 • Prevederile de apărare împotriva incendiilor privind teritoriile, clădirile, instalaţiile şi încăperile;
 • Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru instalaţiile electrice;
 • Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru sistemele de încălzire şi ventilare
 • Modalitatea de acţionare în caz de incendiu;
 • Cerinte de apărare împotriva incendiilor în localităţile rurale;
 • Cerinte de apărare împotriva incendiilor în clădiri de locuit;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor în clădiri şi încăperi pentru măşinile electronice de calcul;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor în instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor pentru taberele de odihnă;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor în instituţiile social-culturale şi de spectacole;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor pentru obiective comerciale;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor pentru instituţii medicale;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor pentru întreprinderi industriale;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor la obiective de producere agricolă;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor la obiective de transport;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor la transportarea substanţelor şi materialelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor la obiective destinate pentru depozitare;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor la lucrările de construcţie-montaj şi de restaurare;
 • Cerințe de apărare împotriva incendiilor în timpul lucrărilor cu pericol de incendiu; etc.

De asemenea în HG 1159 din 29.10.2007 veți găsi cerințe privind dotarea încăperilor cu stingătoare de incendii.

Recomandăm tuturor directorilor și factorilor de decizie, să consulte HG 1159 din 29.10.2007 și să întreprindă măsurile de apărare împotriva incendiilor la întreprinderea sau instituția pe care o conduce.


Distribuie această pagină pe: