Modificări legislative privind controlul de stat în domeniul protecției muncii

control protecția muncii

Stimate Angajator !

Vă propunem să luați cunoștință cu proiectul nr.300 din 06.07.2020 privind modificarea unor acte normative publicat pe pagina oficială a Parlamentului.

Proiectul de față propune ca Inspectoratul de Stat al Muncii să efectueze controlul de Stat în domeniul securității și sănătății în muncă.

Vă amintim că la situația din 26.07.2020, controlul de stat în domeniul securității și sănătății în muncă îl efectuează următoarele agenții:

 1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 2. Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
 3. Agenția Naţională pentru Sănătate Publică;
 4. Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
 5. Agenția Națională Transport Auto;
 6. Autoritatea Aeronautică;
 7. Agenția Navală;
 8. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
 9. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informațională;
 10. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

De asemenea vă propunem să vedeți și avizele diferitor instituții asupra proiectului menționat.

Astfel conform avizelor:

 • Nu au aceptat proiectul:
  1. Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
  2. Autoritatea Aeronautică Civilă;
  3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale;
  4. Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Proiectul a fost acceptat condiționat:
  1. Agenția Navală;
  2. Confederația Națională a Sindicatelor;
  3. Ministerul Apărării;
  4. Ministerul Justiției – cu unele remarci;
 • Nu au avut obiecții și propuneri la proiect:
  1. Ministerul Educației Culturii și Cercetării;
  2. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
  3. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
  4. Inspectoratul de Stat al Muncii;
  5. Agenția Naționala pentru Reglementarea în Energetică;
  6. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
  7. Agenția Națională Transport Auto;
  8. Serviciul Fiscal;
  9. Serviciul Vamal;
  10. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

Aviz pozitiv prezintă și Confederația Națională a Patronatelor – instituție care reprezintă interesele peste 3000 agenți economici (angajatori).

Trebuie menționată și concluzia Centrului Național Anticorupție, care, în Raportul de expertiză asupra proiectului nr.300 din 06.07.2020, pe lângă mai multe obiecții, a mai specificat că autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor la inițierea elaborării proiectului menționat.

Pe pagina oficială a parlamentului găsiți avizele și altă informație privind proiectul nr.300 din 06.07.2020.

Proiectul urmează a fi aprobat/respins în cadrul dezbaterilor parlamentare.

Stimate Angajator !

Vă propunem să participați la un sondaj privind controlul de stat în domeniul securității muncii.

Sondajul de față urmărește poziția întreprinderilor (angajatorilor) privind efectuarea controlului de stat în domeniul securității muncii.


Distribuie această pagină pe: