Termenele de păstrare a documentelor SSM

Stimate Angajator !

Conform legislației muncii, fiecare director este obligat să elaboreze și să păstreze documente obligatorii în domeniul protecției muncii la întreprinderea / instituția pe care o conduce.

De asemenea, conform art.7 din Legea Nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, toate documentele elaborate de către întreprinderi / instituții, trebuie să se păstreze o perioadă anumită de timp în arhiva întreprinderii / instituției.

Vedeți mai jos perioadele de păstrare a documentelor elaborate în domeniul protecției muncii.

Termeni - cheie:

  1. (C.E.C.) - Menţiunea «C.E.C.» din Indicator, aplicată pentru tipurile concrete ale documentelor, prevede că o parte din acestea ar avea importanţă ştiinţifică sau istorică şi urmează a fi transmise la păstrare în arhivele statului în modul stabilit.
  2. Instituţiile-surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova – instituții care în mod obligatoriu transmit spre păstrare la Arhiva Națională o serie de documente stabilite și aprobate de către Agenția Națională a Arhivelor. Lista instituțiilor-surse de completare o puteți consulta pe http://arhiva.gov.md/transparenta-surse-de-completare/

Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare
în domeniul protecției muncii (securității și sănătății în muncă)

Nr.
art.
Tipul documentului Termenul de păstrare a documentelor în instituţiile-surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova Termenul de păstrare a documentelor în instituţiile ce nu sunt surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova Note

5.4. Securitatea și sănătatea în muncă.

310 Documente (procese-verbale, instrucţiuni, note informative, rapoarte) privind securitatea muncii. 5 ani
C.E.C.
5 ani
311 Corespondenţă privind elaborarea şi realizarea planurilor complexe de îmbunătățire a condiţiilor de muncă. 5 ani 5 ani
312 Documente (rapoarte,- note informative) privind îmbunătățirea condiţiilor și -securităţii muncii. 10 ani 5 ani
313 Documente (rapoarte,- note informative, procese-verbale)- privind condiţiile de muncă a femeilor şi minorilor angajaţi în cîmpul muncii. 5 ani
C.E.C.
5 ani
314 Listele profesiilor și funcţiilor care nu admit munca femeilor şi a minorilor:
a) în instituția unde au fost întocmite şi aprobate documentele; Pînă la substituirea cu altele noi Pînă la substituirea cu altele noi
b) în alte organizaţii. Pînă la substituirea cu altele noi Pînă la substituirea cu altele noi
315 Corespondenţă privind acţiunile preventive în caz de calamităţi naturale. 3 ani
C.E.C.
3 ani
316 Documente (procese-verbale de constatare, rapoarte privind accidentele la locul de muncă, fişe de acccidente la locul de muncă, rapoarte ale experţilor, procese-verbale ale comisiilor pentru accidente) privind cercetarea cauzelor accidentelor la locul de muncă. 10 ani 10 ani Referitor la pagube materiale însoțite de decese-permanent.
317 Procese-verbale de cercetare a cazurilor de intoxicare şi îmbolnăvire profesională. 10 ani 5 ani
318 Procese-verbale de atestare, programe de instruire şi corespondenţă privind securitatea muncii. 3 ani 3 ani
319 Registrul de evidență a pericolelor- lucrărilor efectuate în cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor. 10 ani 10 ani
320 Registre de evidenţă a măsurilor profilactice, a instructajului angajaților privind securitatea muncii. 10 ani 10 ani
321 Informaţii şi corespondenţă privind accidentele de muncă. 5 ani 5 ani
322 Registre de evidenţă a avariilor. Permanent 10 ani
323 Dosare (rapoarte, procese-verbale de constatare, de cercetare a accidentelor de muncă):
a) la locul accidentului; 50 ani
C.E.C.
50 ani
b) în alte organizaţii. 5 ani 5 ani
324 Registru de evidenţă a accidentelor de muncă. Permanent 75 ani
325 Norme privind echipamentul, dispozitivele de protecţie şi alimentaţia specială:
a) în instituția unde au fost întocmite şi aprobate documentele; Permanent
b) în alte organizaţii. Pînă la substituirea cu altele noi Pînă la substituirea cu altele noi
326 Documente (procese-verbale, rapoarte, corespondenţă) privind elaborarea normelor pentru asigurarea angajaților cu echipamentul necesar. 3 ani 3 ani
327 Note informative privind condițiile nocive în procesul de producţie, traumatisme şi boli profesionale. 10 ani
C.E.C.
328 Corespondenţă privind bolile profesio-nale, traumatismele în producţie şi măsurile de înlăturare. 3 ani 3 ani
329 Documente (procese-verbale de constatare, rapoarte, note informative) privind starea sanitară a întreprinderilor. 5 ani
330 Deciziile inspecţiei sanitare de amendare şi închidere a întreprinderilor pentru nerespectarea normelor şi regulilor sanitaro-igienice. 10 ani
C.E.C.
în organizaţiile de ocrotire a sănătăţii-permanent.
331 Registre de evidenţă a sancţiunilor administrative pentru nerespectarea regulilor şi normelor sanitare. 1 an 1 an
332 Corespondenţă privind- executarea măsurilor de profilaxie şi igienă profesională. 3 ani 3 ani
333 Procese-verbale, anchete de examinare a condiţiilor de muncă a angajaților. 5 ani
C.E.C.
5 ani
334 Documente (oferte, cereri, borderouri) de eliberare a echipamentului de protecţie, alimentelor speciale. 1 an 1 an
335 Procese-verbale privind rezultatele examinării mediului în organizaţii și întreprinderi. 3 ani 3 ani
336 Investigații cotidiene ale probelor mediului în încăperi şi corespondenţă privind starea sistemului de ventilare. 1 an 1 an
337 Registre de laborator privind controlul stării materiei prime, utilajului, respectării normativelor sanitaro-igienice în întreprinderi. 3 ani 3 ani

Pentru a afla mai multe despre organizarea arhivelor la întreprinderi / instituții, vă recomandăm să urmați cursurile și seminarele organizate de către Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă.

Graficul cursurilor și seminarelor îl puteți consulta pe www.cidrm.md .

Descarcă în întrgime Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea indicatorului - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125078&lang=ro#.


Distribuie această pagină pe: