Modificări privind controlul în domeniul protecției muncii

Stimate Angajator !

A intrat în vigoare Legea nr.191 din 19.11.2020 privind modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr.355-357 din 22.12.2020.

Una din principalele modificări este abrogarea capitolului V1 din Legea SSM Nr.186 din 10.07.2008, în care au fost enumerate instituțiile cu drept de control în domeniul securității muncii.

De asemenea, conform legii nr.191 din 19.11.2020, controlul în domeniul securității și sănătății în muncă va fi efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Textul final al legii nr.191 din 19.11.2020 îl puteți găsi pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova - http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5254/language/ro-RO/Default.aspx

Ca urmare a modificărilor operate în legislație, recomandăm tuturor angajatorilor să verifice dacă întreprinderea din subordine nu se regăsește în graficul controalelor planificate, care se publică pe site-ul Inspectoratului de Stat al Muncii – https://ism.gov.md/ro/content/planul-controalelor-2021

Vă amintim că în cadrul controalelor se verifică dacă angajatorul respectă cerințele legislației din domeniul protecției muncii și anume:

  1. daca angajatorul are elaborate documentele obligatorii privind protecția muncii la întreprindere / instituție;
  2. dacă angajatorul instruiește și informează lucrătorii în domeniul protecției muncii;
  3. daca angajatorul dispune de persoane atestate în domeniul protecției muncii;
  4. dacă angajatorul organizează examenele medicale pentru angajați conform HG 1025 din 07.09.2016;
  5. dacă angajatorul distribuie echipament de protecței angajaților, etc.

La dorință, puteți beneficia de serviciile noastre în doemniul protecției muncii privind elaborarea documentelor SSM și instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.


Distribuie această pagină pe: